Facebook

Nasze biuro zajmuje  się również pełną obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstw

Doświadczenie oraz wiedza z zakresu prawa pracy czy ubezpieczeń społecznych jest gwarancją wykonania usług w sposób profesjonalny oraz efektywny. Korzystając z usług biura rachunkowego wszystkie obowiązki, które zostały nałożone na pracodawców będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę w sposób profesjonalny i zgodny z aktualnymi przepisami Kodeksu Pracy bądź Kodeksu Cywilnego.

Obsługa kadrowo- płacowa:

  • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
  • Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy
  • Prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy
  • Przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów , dodatków i potrąceń
  • Obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych
  • Przygotowanie deklaracji ZUS,  rozrachunki z ZUS
  • Rozliczenia roczne (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38) wraz z rozliczeniami ulg
  • Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów