Facebook

Nasza oferta obejmuje kompleksową obsługę Firm w następujących zakresach:

Obsługa księgowa:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla potrzeb VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Reprezentowanie klienta w Urzędach Skarbowych i ZUS
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz ich przekazywanie
 • Przygotowywanie i modyfikowanie zakładowych planów kont
 • Sporządzanie i analizowanie bilansu zysków i strat
 • Sporządzanie deklaracji wstępnych i ostatecznych z tytułu podatku dochodowego
 • Sporządzanie deklaracji do GUS, ZUS
 • Odbiór i zwrot dokumentów na życzenie Klienta w siedzibie jego firmy.